Ünvan veya Branş Bazlı Sendikaların Kurulması Yanlıştor

Bizim Sağlık Çalışanları Sendikası olarak;
Meslek sendikacılığı içerisinde Ünvan veya branş bazlı sendikaların kurulmasını ve yaygınlaşmasını  yanlış buluyoruz. Bu meslek bütünlüğüne aykırıdır ve ayrıştırmacılıktan başka bir şey değildir.
Hekimlere yönelik veya diğer sağlık çalışanlarına yönelik kurulan sendikaların ayrıştırıcı ve bölücü bir örgütlenmenin sağlık çalışanlarına zarar verdiği çok açıktır. 

Bu Haberlerimiz dikkatinizi çekebilir