Tarihçe

Devletine,Milletine bağlı,Toplumun gelenek, görenek ahlak ve değerlerine önem veren, olmazsa olmazı olan "demokrasi" yönetim sistemi ilkelerine bağlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesi ilkesinden yola çıkılarak demokratik,tarafsız,adaletli,eşitlikçi ve tek gayesi çalışanların mali-özlük haklarını ileri seviyelere taşımak için bir araya gelen sağlık çalışanlarımız sendikaların Evrensel sendikacılık anlayışı  ile faaliyet göstermesi gerektiği, sendikaların siyasete ve ideolojiye yakınlık ve yatkınlık içerisinde olmadan sadece sendikal çizgisi içerisinde tüm sağlık çalışanlarına eşit mesafede olmayı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımları bertaraf etmek üzere Ocak 2020 tarihinde Biz Sağlık-Sen sendikasını kurmuşlardır. 

Sağlık çalışanlarımızın (hür ve özgür) iradelerini kullanarak sendikal tercihlerini yapmaları gerektiği düşüncesi ile baskı ve korku ortamının yerini (demokratik tercihlere saygı) duyulması yönündeki düşüncelerimiz bu sendikayı kurmakta en büyük sebeplerden bir tanesi olmuştur.

Kamu Sağlık İş Kolu Sendikalarının siyasallaştığı ve amacı dışına çıktığı böyle bir dönemde sahipsiz bırakılan kamu sağlık çalışanlarının sesi olmak için bir çok İlden sahada görev yapan sağlık personellerinin bir araya gelerek vizyon ve misyonumuzda belirttiğimiz ilkeler üzerine ortak akıl ve fikir birliği ile bu oluşumu meydana getirmişlerdir.

Bu oluşumda kurucu başkanlar olarak;

Cihan TEKİN          

Oğuz TÜRKER      

Ercan COŞKUN      

Ayşegül GÜNEŞ

Hüseyin KARABIYIK

Emrah GÜRLER

Ozan EKİZ ve Celil KONDU yer almışlardır.