Misyon ve Vizyon

Biz Sağlık-Sen Sağlık Çalışanları Sosyal ve Hizmet Sendikası 

2020 Ocak ayında İstanbul Valiliğinin izni, Aile Sosyal ve Çalışma Bakanlığının onayı ile kurulmuştur.

Biz Sağlık-Sen Kurucular Kurulu üyeleri birçok İlden bir araya gelen Sağlık çalışanları demokratik ve insan hakları çerçevesinde çağımıza uygun kurumsal vizyonu oluşturarak yeni bir tüzük hazırlanmış bakanlığa sunulmuş ve onayı alınmıştır.

Biz Sağlık-Sen Siyasi "yakınlık" ve ideolojik "yatkınlık" içerisine girmeden ulusal düzeyde faaliyet gösterecek tam eşitlikçi demokrasiye inanmış tarafsız ve Liyakat ilkeleri benimsemiş bir sivil toplum örgütü anlayışı ile hizmet edecektir.

Tek gayemiz sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarındaki menfaatlerini korumak ve yükseltmek olacaktır. Şeffaf bir sendikacılık örneği sergilenecek tüm işlemlerimiz mevzuata ve kanunlara uygun şekilde yürütülecektir. 

En büyük ilkelerimizden biri olan “Adalet” kavramı için sendikamız hiçbir kişi, kurum veya kuruluşun etkisinde kalmadan yanlı ve taraflı bir tutum içinde olmadan üyelerinin haklarını her platformda Hukuk çerçevesinde savunacaktır. Kişiler veya kurumlar hukukun üstünde değildir. Adalet, kişi unvan, makam ve koltuk gözetilmeksizin herkes için eşittir.

Hiçbir siyasi otoritenin arka bahçesi olmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Milletine hizmet eden, bir taş bir taş üstüne koyan her kesimin sendikal olarak destekçisi olacağız. 

Biz Sağlık-Sen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve yasalara uyumlu,demokratik tercihlere saygılı Devletine Milletine gönülden bağlı, toplum ahlakına ,kurallarına ve    değerlerine saygılı tam bir sivil toplum örneği olacaktır.

Biz Sağlık-Sen Cinsiyet ,köken, bölge ve insan ayrımı yapmadan kucaklayıcı ve bütünleştirici bir tavır sergileyerek bu konuda rol model olacaktır.