Hekim dışı Sağlık Çalışanları Kandırıldı..

Hekim dışı Sağlık Çalışanlarını iyileştirmelerin dışında bırakmak ahde vefaya vijdan darbesidir.
Sağlık ekip işidir kavramı Türkiye'de lügattan çıkmıştır.
Mahsuplaşma hekim dışı tüm sağlık çalışanları için de kaldırılmalıdır.
TBMM' ne gelecek olan bu düzenleme ivedilikle düzeltilmelidir..
Yetkili sendika ile el ele sağlık çalışanlarını bitirdiniz..!
Yapılacak olan bu düzenleme Eşitlik ve Adalet ruhuna aykırı olduğu gibi tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştır..
Sağlık çalışanlarının tek kurtuluşu yetkili sendikadan kurtulmak olacaktır..

Bu Haberlerimiz dikkatinizi çekebilir