Bizim Sağlık Çalışanları Sendikası

2020' de kurulan ve Evrensel sendikacılık anlayışını benimseyen Bizim Sağlık Çalışanları Sendikası kısa adı Biz Sağlık-Sen olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yandaşı ve Sadece Sağlık Çalışanlarının Tarafı şeklindeki  misyon ve vizyonu ile Türkiye Sendikacılığında yeni bir umut olarak ortaya çıkmıştır. Hekim ve diğer sağlık çalışanları ayrımı yapmaksızın tüm sağlık emekçilerimizin sesi olmaya ve birlik olmaya gayret edecektir. Tek gayemiz çalışanlarımızın hak ve emek anlamında hakkettiği değeri görmeleri  ve alınterlerinin karşılığını almalarını sağlamaya çalışmaktır.

Hiçbir siyasi ve İdeolojik bağımız ve bağlantımız yoktur. Hiçbir dernek cemmat VS gibi bir bağımız asla yoktur olamazda. İleri demokrasi ile yönetilen çağdaş ve hukuk devletlerinde olduğu gibi Evrensel anlamda sivil toplum örgütü hizmeti sunmak en büyük hedefimizdir.

Yandaşımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Al Bayrağı tarafımız ise sadece sağlık çalışanlarıdır.

Mobbing kırmızı çizgimizdir. Yetkili sendika emri ile çalışanlarına ayrımcılık ve baskı ile sindirme politikası güden yöneticilere karşı en sert tepkiyi göstermekten çekinmeyeceğiz.

Torpil ve adam kayırma ile yönetici olan liyakatsiz kişilere karşı çalışanlarımızı hukuk önünde korumak ve bu sözleşmeli yöneticilik gibi demode olan bu sistemi değiştirmek için çaba göstereceğiz.

Bizim Sağlık Çalışanları Sendikası her konuda çalışanlarımızın ya onda cesur ve dik durarak örnek bir sendikacılık yürütecektir. 

Bu Haberlerimiz dikkatinizi çekebilir